Cách xuống dòng trong Excel

Cách xuống dòng trong Excel: Bạn nhập nội dung vào một ô tính. Tuy nhiên, nội dung đó dài quá nên tràn qua cả ô tính đó. Vậy làm cách nào để bạn có thể thu gọn nội dung vào trong ô đó, mà không tràn qua cột khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xuống dòng trong Excel.

Giả sử, bạn có một ô tính như sau:

Cách xuống dòng trong Excel

Như bạn thấy, nội dung trên ô tính đó đã tràn khỏi cột B và dài đến tận cột E. Bạn cần thu gọn ô tính đó để nó nằm gọn trong cột B:

Cách xuống dòng trong Excel

Cách 1: Cách xuống dòng trong Excel sử dụng tổ hợp phím Alt + Enter

 

Bước 1:

Bạn nhấp đúp chuột vào ô tính cần xuống dòng

Cách xuống dòng trong Excel

Bước 2:

Chọn vị trí bạn cần xuống dòng bằng cách nhấp đúp chuột vào vị trí đó

Cách xuống dòng trong Excel

Bước 3:

Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter để xuống dòng trong ô tính đó

Cách xuống dòng trong Excel

Cách 2: Cách tự động xuống dòng trong Excel sử dụng tính năng Wrap text

 

Bước 1:

Nhấp chuột phải vào ô tính bạn muốn tự động xuống dòng » Chọn Format Cells

Cách xuống dòng trong Excel

Bước 2:

Trong cửa sổ Format Cells, bạn chọn thẻ Alignment » Đánh dấu chọn vào mục Wrap text trong phần Text control » Nhấn OK.

Cách xuống dòng trong Excel

Bước 3:

Sau khi nhấn OK, nội dung trong ô tính đã nằm gọn trong cột B mà không bị tràn sang các cột khác như hình dưới:

Cách xuống dòng trong Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *