there was a problem sending the command to the program

Excel có rất nhiều lỗi kỳ lạ và chúng làm bạn băn khoăn không biết giải quyết thế nào. Nếu bạn gặp lỗi sau thì các giải pháp bên dưới sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề: there was a problem sending the command to the program.
there was a problem sending the command to the program

Nguyên nhân lỗi there was a problem sending the command to the program trong Excel

Theo bài viết Microsoft KB, vấn đề này xảy ra do tính năng Dynamic Data Exchange (DDE). DDE là một loại giao thức truyền thông được sử dụng bởi Windows để mở một số loại file mà đòi hỏi giao thức truyền thông giữa các chương trình nguồn và đích.

Cơ chế DDE được sử dụng để ngăn chặn việc mở không cần thiết của nhiều trường hợp của một chương trình nếu một ví dụ của chương trình đang chạy ở chế độ nền. Vì vậy, về cơ bản DDE giúp Windows tiết kiệm tài nguyên máy tính để bạn có được hiệu suất tốt hơn từ máy tính của mình.

Bây giờ cho phép nói về vấn đề của chúng tôi! Các thông báo lỗi nói trên xuất hiện khi Windows sẽ gửi lệnh DDE để mở các ứng dụng MS Office nhưng Windows không thể kết nối với các ứng dụng này, do đó nó sẽ hiển thị các thông báo lỗi.

Các bước sửa lỗi there was a problem sending the command to the program trong Excel

Bước 1: Mở Excel vào File > Options > Sau đó bấm vào Advance

Bước 2: Bây giờ, bạn hãy vào tab Advanced và di chuyển xuống phía dưới. Bạn sẽ tìm thấy một tùy chọn xuất hiện trong phần General như sau: “Ignore other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)”

there was a problem sending the command to the program

Sau đó bỏ dấu tick tùy chọn “Ignore other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)”. Cuối cùng hãy khởi động lại Excel (hay Word).

Lưu ý: Nếu tùy chọn này không có bật, đầu tiên, bạn hãy kích hoạt tùy chọn này và sau đó khởi động lại chương trình Office. Rồi sau đó, hãy mở lại Office và tiến hành vô hiệu hóa lại tùy chọn đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *