Sửa lỗi class-admin-asset-manager.php on line 69 sau khi update Yoast SEO

Sửa lỗi class-admin-asset-manager.php on line 69 sau khi update Yoast SEO. Sau khi update Yoast SEO lên phiên bản: 5.9.3 chúng ta sẽ gặp phải lỗi:

/wp-content/plugins/wordpress-seo/admin/class-admin-asset-manager.php on line 69

Giải pháp tạm thời sửa lỗi :

Bước 1:

Truy cập theo đường dẫn wp-content/plugins/wordpress-seo/admin tìm file class-admin-asset-manager.php .

Bước 2:

Mở file class-admin-asset-manager.php bằng Notepad++ tìm đến dòng 69.

Bước 3:

Thay dòng code:

list( $language, $territory ) = explode( ‘_’, $locale );

Bằng :

$language = WPSEO_Utils::get_language( $locale );

và Save lại.

Sửa lỗi class-admin-asset-manager.php on line 69 sau khi update Yoast SEO
Sửa lỗi class-admin-asset-manager.php on line 69 sau khi update Yoast SEO

Chú ý : Đây là giải pháp tạm thời khắc phục lỗi class-admin-asset-manager.php on line 69 khi update Yoast SEO lên phiên bản: 5.9.3. Chúc các bạn thành công!

One thought on “Sửa lỗi class-admin-asset-manager.php on line 69 sau khi update Yoast SEO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *