Lỗi value trong excel là cách để Excel thông báo, “Đã xảy ra lỗi với cách nhập công thức của bạn. Hoặc đã xảy ra lỗi với các ô bạn đang tham chiếu tới.” Lỗi này rất chung chung và khó có thể tìm thấy nguyên nhân chính xác cho lỗi. Thông tin ở trang này trình bày về các sự cố phổ biến, cùng giải pháp cho lỗi. Có thể bạn sẽ cần thử một hoặc nhiều giải pháp để khắc phục được lỗi cụ thể của mình.

Lỗi VALUE trong excel là gì?

Khi viết hàm trong excel, bạn nhận được các thông báo lỗi #Value, #Ref,… ta có thể hiểu đó là:
Phần thông báo của excel cho ta biết được rằng công thức bạn vừa nhập đã bị lỗi ở đâu đó: Sai cú pháp, tham chiếu có vấn đề,…
Và #Value là một lỗi rất chung chung do vậy khó biết được ngay lập tức lỗi là do đâu. Để tìm ra lỗi thì ta phải có những thủ thuật, biện pháp test (phép thử).

Cách sửa lỗi #VALUE!

Các vấn đề với phép trừ

Cách thực hiện phép trừ cơ bản

Trừ một tham chiếu ô từ một ô khác


Nhập hai giá trị vào hai ô riêng biệt. Ở ô thứ ba, trừ một tham chiếu ô từ một ô khác. Trong ví dụ này, ô D2 chứa số tiền được lập ngân sách và ô E2 chứa số tiền thực tế. F2 chứa công thức =D2-E2.

Hoặc sử dụng công thức SUM với các số dương và số âm


Nhập một giá trị dương vào một ô và một giá trị âm vào ô còn lại. Ở ô thứ ba, sử dụng hàm SUM để cộng hai ô với nhau. Ở ví dụ này, ô D6 chứa số tiền được lập ngân sách và ô E6 chứa số tiền thực tế dưới dạng một số âm. F6 chứa công thức =SUM(D6,E6).

Lỗi #VALUE! với phép trừ cơ bản

Nếu bạn đang sử dụng Windows thì bạn có thể gặp phải lỗi #VALUE! ngay cả khi thực hiện công thức trừ cơ bản nhất. Thao tác sau có thể giải quyết sự cố của bạn:

 • Trước tiên, hãy thực hiện một lượt kiểm tra nhanh. Trong sổ làm việc mới, nhập số 2 vào ô A1. Nhập số 4 vào ô B1. Sau đó, hãy nhập công thức này =B1-A1 vào ô C1. Nếu bạn gặp lỗi #VALUE!, hãy đi tới bước tiếp theo. Nếu bạn không gặp lỗi, hãy thử các giải pháp khác trên trang này.
 • Trong Windows, hãy mở panel điều khiển cho Khu vực của bạn.
 • Windows 10: Bấm vào Bắt đầu, nhập Khu vực, rồi bấm vào panel điều khiển Khu vực.
 • Windows 8: Ở màn hình Bắt đầu, nhập Khu vực, bấm vào Thiết đặt, rồi bấm vào Khu vực.
 • Windows 7: Bấm vào Bắt đầu, nhập Khu vực, rồi bấm vào Khu vực và ngôn ngữ.
 • Trên tab Định dạng, bấm vào Thiết đặt bổ sung.
 • Tìm Dấu tách danh sách. Nếu Dấu tách danh sách được đặt là dấu trừ, hãy thay đổi dấu tách đó thành một ký hiệu khác. Ví dụ: dấu phẩy là dấu tách danh sách phổ biến. Dấu chấm phẩy cũng là dấu tách danh sách phổ biến. Tuy nhiên, có thể một dấu tách danh sách khác sẽ phù hợp hơn với khu vực cụ thể của bạn.
 • Bấm vào OK.
 • Mở sổ làm việc của bạn. Nếu một ô có chứa lỗi #VALUE!, hãy bấm đúp vào ô để chỉnh sửa.
 • Nếu xuất hiện dấu phẩy ở nơi nên là dấu trừ cho phép trừ, hãy thay đổi những dấu phẩy đó thành dấu trừ.
 • Nhấn ENTER.
 • Lặp lại quy trình này cho các ô khác chứa lỗi.

Cách để trừ ngày

Trừ một tham chiếu ô từ một ô khác


Nhập hai ngày vào hai ô riêng biệt. Ở ô thứ ba, trừ một tham chiếu ô từ một ô khác. Trong ví dụ này, ô D10 chứa ngày bắt đầu và ô E10 chứa ngày Kết thúc. F10 chứa công thức =E10-D10.

Hoặc sử dụng hàm DATEDIF


Nhập hai ngày vào hai ô riêng biệt. Ở ô thứ ba, hãy sử dụng hàm DATEDIF để tìm ra chênh lệch giữa các ngày.

Lỗi #VALUE! khi trừ ngày được lưu trữ dưới dạng văn bản

Nới rộng cột ngày của bạn. Nếu ngày của bạn được căn sang phải thì đó sẽ là dạng ngày. Nhưng nếu ngày được căn sang trái thì điều này có nghĩa là ngày ở đây không thực sự có dạng ngày. Ngày đó có dạng văn bản. Và Excel sẽ không nhận dạng văn bản là ngày. Dưới đây là một số giải pháp có thể trợ giúp khắc phục sự cố này.

Kiểm tra khoảng trắng cách quãng
 • Bấm đúp vào một ngày đang được sử dụng trong công thức trừ.
 • Đưa con trỏ của bạn tới phần đầu, rồi xem liệu bạn có thể chọn một hay nhiều khoảng trắng được không. Khoảng trắng được chọn ở phần đầu của ô sẽ trông như thế này: Ô có khoảng trắng được chọn trước ngày 01/01/2016
 • Nếu ô của bạn gặp sự cố, hãy đi tới bước tiếp theo. Nếu bạn không thấy một hoặc nhiều khoảng trắng, hãy đi tới mục tiếp theo nói về việc kiểm tra thiết đặt ngày cho máy tính của bạn.
 • Chọn cột chứa ngày bằng cách bấm vào tiêu đề cột.
 • Bấm vào Dữ liệu > Văn bản thành Cột.
 • Bấm vào Tiếp theo hai lần.
 • Ở Bước 3 trên 3 của trình hướng dẫn, bên dưới Định dạng dữ liệu cột, bấm vào Ngày.
 • Chọn định dạng ngày, rồi bấm vào Hoàn tất.
 • Lặp lại quy trình này với các cột khác để đảm bảo chúng không chứa các khoảng trắng cách quãng trước ngày.

Các sự cố với khoảng trắng và văn bản

Loại bỏ khoảng trắng tạo ra lỗi #VALUE!

Lỗi #VALUE! thường xảy ra vì công thức của bạn liên quan tới các ô khác có chứa khoảng trắng hay thậm chí là phức tạp hơn: các khoảng trắng ẩn. Các khoảng trắng này có thể làm cho ô có vẻ như trống, trong khi thực tế là chúng không trống.

1. Chọn ô được tham chiếu


Tìm ô mà công thức của bạn đang tham chiếu, rồi chọn chúng. Trong nhiều trường hợp, việc loại bỏ khoảng trắng cho toàn bộ cột là một cách tốt vì bạn có thể thay thế nhiều khoảng trắng cùng một lúc. Trong ví dụ này, việc bấm vào E sẽ chọn toàn bộ cột.

2. Tìm và thay thế


Trên tab Trang đầu, bấm vào Tìm & Chọn > Thay thế.

3. Loại bỏ khoảng trắng


Trong hộp Tìm gì, nhập một khoảng trắng đơn. Sau đó, trong hộp Thay thế bằng, xóa mọi thứ có thể nằm trong hộp.

4. Thay thế hoặc Thay thế tất cả


Nếu bạn chắc chắn rằng mình nên loại bỏ toàn bộ khoảng trắng trong cột, hãy bấm vào Thay thế Tất cả. Nếu bạn muốn lướt qua và loại bỏ từng khoảng trắng, bạn có thể bấm vào Tìm tiếp trước, rồi bấm vào Thay thế khi bạn chắc chắn rằng khoảng trắng là không cần thiết. Khi bạn hoàn thành, lỗi #VALUE! có thể được giải quyết. Nếu không, hãy đi tới bước tiếp theo.

5. Bật bộ lọc


Đôi khi, còn có ký tự ẩn khác ngoài các khoảng trắng có thể làm cho ô có vẻ như trống, trong khi ô thực sự không trống. Dấu nháy đơn trong ô có thể tạo ra hiện tượng này. Để loại bỏ các ký tự này trong cột, hãy bật bộ lọc bằng cách đi tới Trang đầu > Sắp xếp & Lọc > Bộ lọc.

6. Đặt bộ lọc


Bấm vào mũi tên lọc Mũi tên lọc , rồi bỏ chọn Chọn tất cả. Sau đó, chọn hộp kiểm Trống.

7. Chọn mọi hộp kiểm chưa được đặt tên


Chọn mọi hộp kiểm không có bất kỳ nội dung gì bên cạnh, như hộp kiểm này.

8. Chọn các ô trống, rồi xóa


Khi Excel hiển thị các ô trống, hãy chọn chúng. Sau đó, nhấn vào phím Delete. Thao tác này sẽ xóa mọi ký tự ẩn trong các ô.

9. Xóa bộ lọc


Bấm vào mũi tên lọc Mũi tên lọc , rồi bấm vào Xóa bộ lọc khỏi… để mọi ô đều được hiển thị.

10. Kết quả


Nếu các khoảng trắng là nguyên nhân gây ra lỗi #VALUE! của bạn thì hy vọng rằng kết quả công thức đã thay thế cho lỗi, như được trình bày ở dưới đây trong ví dụ của chúng tôi. Nếu không, hãy lặp lại quy trình này cho các ô khác được công thức của bạn tham chiếu. Hoặc thử các giải pháp khác trên trang này.

GHI CHÚ: Trong ví dụ này, hãy lưu ý rằng ô E4 chứa một hình tam giác màu lục và số được căn sang trái. Điều này có nghĩa là số được lưu trữ dưới dạng văn bản. Điều này có thể gây ra nhiều sự cố về sau. Nếu bạn gặp vấn đề này, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển đổi các số được lưu trữ dưới dạng văn bản sang số.

Kiểm tra xem có ký tự hay văn bản đặc biệt nào không

Ví dụ với lỗi #VALUE!


Dưới đây là ví dụ về một công thức chứa lỗi #VALUE!. Lỗi này có vẻ do ô E2. Có một ký tự đặc biệt xuất hiện dưới dạng hộp nhỏ sau “00”. Hoặc như trong hình tiếp theo, bạn có thể sử dụng hàm ISTEXT trong một cột riêng để tìm văn bản.

Cùng một ví dụ với hàm ISTEXT


Ở đây, hàm ISTEXT đã được thêm vào cột F. Toàn bộ các ô đều ổn, ngoại trừ ô chứa giá trị TRUE. Điều này có nghĩa là ô E2 chứa văn bản. Để giải quyết, bạn có thể xóa nội dung ô, rồi nhập lại giá trị 1865,00. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng hàm CLEAN để xóa các ký tự hay sử dụng hàm REPLACE để thay thế ký tự đặc biệt bằng các giá trị khác.
Sau khi sử dụng hàm CLEAN hoặc hàm REPLACE, bạn sẽ muốn sao chép kết quả, rồi sử dụng Trang đầu > Dán > Dán Đặc biệt > Giá trị.

Hãy thử sử dụng các hàm thay cho các toán tử

Các công thức chứa toán tử toán học như + và * không thể tính toán các ô chứa văn bản hoặc khoảng trắng. Trong trường hợp này, hãy thử sử dụng một hàm thay vào đó. Hàm sẽ thường bỏ qua các giá trị văn bản và tính mọi thứ dưới dạng số, giúp loại bỏ lỗi #VALUE!. Ví dụ: thay vì =A2+B2+C2, hãy nhập =SUM(A2:C2). Hoặc thay vì =A2*B2, hãy nhập =PRODUCT(A2,B2).

Các giải pháp khác để thử

Cố gắng xác định nguồn lỗi

Chọn lỗi


Trước tiên, chọn ô chứa lỗi #VALUE!.

Bấm vào Công thức > Đánh giá Công thức


Bấm vào Công thức > Đánh giá Công thức > Đánh giá. Excel sẽ lướt qua từng phần của công thức. Trong trường hợp này, công thức =E2+E3+E4+E5 sẽ bị ngắt do có một khoảng trắng ẩn trong ô E2. Bạn không thể thấy được khoảng trắng đó chỉ bằng cách nhìn vào ô E2. Tuy nhiên, bạn có thể thấy được khoảng trắng đó tại đây. Khoảng trắng đó có dạng ” “.

Thay thế lỗi #VALUE! bằng nội dung khác

Đôi khi, bạn chỉ muốn thay thế lỗi #VALUE bằng nội dung khác, chẳng hạn như văn bản của bạn, số 0 hoặc một ô trống. Trong trường hợp này, bạn có thể thêm hàm IFERROR vào công thức của mình. Hàm IFERROR sẽ kiểm tra xem liệu có tồn tại lỗi không và nếu có, hàm này sẽ thay thế lỗi bằng một giá trị khác do bạn lựa chọn. Nếu không có lỗi, công thức ban đầu của bạn sẽ được tính toán. Hàm IFERROR chỉ hoạt động trong Excel 2007 trở lên. Đối với các phiên bản cũ hơn, bạn có thể sử dụng hàm IF(ISERROR()).

CẢNH BÁO: Hàm IFERROR sẽ ẩn mọi lỗi, không chỉ riêng lỗi #VALUE!. Việc ẩn lỗi không được khuyến khích vì lỗi thường là một ký hiệu cho bạn biết có điều cần khắc phục, chứ không phải để ẩn đi. Chúng tôi không khuyến khích bạn sử dụng hàm này trừ khi bạn chắc chắn hoàn toàn rằng công thức của mình hoạt động theo cách bạn muốn.

Ô chứa lỗi #VALUE!


Đây là một ví dụ về công thức chứa lỗi #VALUE! do một khoảng trắng ẩn trong ô E2.

Lỗi ẩn bằng hàm IFERROR


Và đây cũng là công thức đó nhưng được thêm hàm IFERROR. Bạn có thể đọc công thức là: “Tính toán công thức nhưng nếu xuất hiện bất kỳ loại lỗi nào, hãy thay thế lỗi bằng hai nét gạch.” Lưu ý rằng bạn cũng có thể sử dụng “” để không hiển thị gì thay cho hai nét gạch. Hoặc bạn có thể thay thế bằng văn bản của riêng mình, chẳng hạn như: “Lỗi Tổng”.
Rất tiếc, bạn có thể thấy rằng hàm IFERROR thực sự không giải quyết được lỗi, hàm này chỉ ẩn lỗi. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng việc ẩn lỗi còn tốt hơn khắc phục lỗi.

Đảm bảo các kết nối dữ liệu sẵn sàng

Kết nối dữ liệu của bạn có thể không sẵn sàng ở một số điểm. Để khắc phục lỗi này, hãy khôi phục kết nối dữ liệu hoặc xem xét việc nhập dữ liệu, nếu có thể. Nếu bạn không có quyền truy nhập vào kết nối, hãy yêu cầu người tạo sổ làm việc tạo một tệp mới cho bạn. Tệp mới lý tưởng sẽ chỉ chứa các giá trị và không có kết nối. Họ có thể thực hiện điều này bằng cách sao chép toàn bộ các ô, rồi chỉ dán dưới dạng giá trị. Để chỉ dán các giá trị, họ có thể bấm vào Trang đầu > Dán > Dán Đặc biệt > Giá trị. Thao tác này sẽ loại bỏ toàn bộ các công thức và kết nối, đồng thời, sẽ loại bỏ mọi lỗi #VALUE!.

Hãy đăng câu hỏi vào Diễn đàn Cộng đồng Excel

Nếu bạn không chắc chắn mình cần làm gì vào thời điểm này thì bạn có thể tìm kiếm các câu hỏi tương tự trong Diễn đàn Cộng đồng Excel hoặc đăng câu hỏi riêng của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *