Hướng dẫn bạn đọc cách giải quyết lỗi "Your computer is low on memory" khó chịu trên Windows 10.

Máy tính của bạn đang sử dụng thì gặp phải thông báo lỗi “Your computer is low on memory“, bạn không biết xử lý ra sao và không biết hệ thống máy tính có gặp vấn đề gì không. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn sửa lỗi “Your computer is low on memory” trên máy tính.
Hướng dẫn bạn đọc cách giải quyết lỗi "Your computer is low on memory" khó chịu trên Windows 10.

Hướng dẫn cách giải quyết lỗi “Your computer is low on memory” khó chịu trên Windows 10.

Cách 1

Bước 1: Nhấn phải chuột vào biểu tượng This PC và chọn Properties hoặc nhấn phải chuột vào nút Start và chọn System.
Nhấn phải chuột vào biểu tượng This PC và chọn Properties
Nhấn phải chuột vào biểu tượng This PC và chọn Properties
Bước 2: Cửa sổ System xuất hiện, bạn hãy nhấn vào tùy chọn Advanced system settings bên trái.
nhấn vào tùy chọn Advanced system settings bên trái
Click vào tùy chọn Advanced system settings bên trái
Bước 3: Hộp thoại System Properties xuất hiện, bạn hãy nhấn vào tab Advanced.
nhấn vào tab Advanced.
Click vào tab Advanced.
Bước 4: Sau đó nhấn vào tùy chọn Settings… ở nhóm thiết lập Performance.
Click vào tùy chọn Settings
Click vào tùy chọn Settings
Bước 5: Hộp thoại Performance Options xuất hiện, bạn hãy nhấn vào tab Advanced và nhấp vào chọn Change…
Click tab Advanced và nhấp vào chọn Change...
Click tab Advanced và nhấp vào chọn Change…
Bước 6: Khi đó hộp thoại Virtual Memory xuất hiện, bạn hãy bỏ đánh dấu ở tùy chọn Automatically manage paging file size for all drives và đánh dấu vào Custom size rồi tiến hành thiết lập thông số như hình bên dưới.
bỏ đánh dấu ở tùy chọn Automatically manage paging file size for all drives và đánh dấu vào Custom size
Bỏ đánh dấu ở tùy chọn Automatically manage paging file size for all drives và đánh dấu vào Custom size
Bước 7: Cuối cùng là nhấn Set > OK để lưu lại là xong.

Cách 2

Bước 1: Cũng ở cửa sổ System Properties, bạn hãy chọn tab Advanced và nhấn vào tùy chọn Environtment Variables… bên dưới.
chọn tab Advanced và nhấn vào tùy chọn Environtment Variables
Chọn tab Advanced và nhấn vào tùy chọn Environtment Variables
Bước 2: Hộp thoại điều chỉnh xuất hiện, bạn hãy lần lượt nhấp chuột vào lựa chọn Temp và TMP sau đó tiến hành thay đổi giá trị ở dòng Variable Value thành “D:\Temp” rồi nhấn OK để lưu lại.
vào lựa chọn Temp và TMP sau đó tiến hành thay đổi giá trị ở dòng Variable Value thành "D:\Temp" rồi nhấn OK
Click vào lựa chọn Temp và TMP sau đó tiến hành thay đổi giá trị ở dòng Variable Value thành “D:\Temp” rồi nhấn OK
Bước 3: Khi 2 tùy chọn này đã được thiết lập xong, bạn chỉ việc nhấn OK để lưu lại và khởi động lại Windows để kiểm tra kết quả.
nhấn OK để lưu lại và khởi động lại Windows
Click OK để lưu lại và khởi động lại Windows

Vậy là vấn đề đã được khắc phục rồi đấy. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *