Cách đánh số trang trong word: Khi bạn làm báo cáo khóa luận hay đồ án tốt nghiệp, báo cáo của bạn cần phải đánh số trang từ phần nội dung, không đánh số trang ở trang mở đầu, mục lục, lời cảm ơn.
Đối với word 2003, 2007 và 2013 cũng làm tương tự nhé.

1. Đánh số trang bắt đầu từ trang đầu tiên trong văn bản Word.

Đánh số trang bắt đầu từ trang đầu tiên trong văn bản Word.Các bạn chọn Insert -> Page Number. Tại đây các bạn có các lựa chọn:
– Top of Page: Đánh dấu trang ở trên đầu trang.
– Bottom of Page: Đánh dấu trang ở cuối trang.
– Page Margins: Đánh dấu trang bên lề trang.
– Current Position: Đánh dấu trang tại vị trí đặt con trỏ chuột.

2. Đánh số trang từ một trang bất kỳ trong văn bản Word.

Bước 1:

Các bạn đặt con trỏ chuột vào đầu trang bất kỳ mà các bạn muốn bắt đầu đánh dấu trang.

Bước 2:

Chọn Page Layout -> Breaks -> Next Page để tách văn bản thành 2 section khác nhau: 1 section từ vị trị con trỏ chuột đến hết văn bản và 1 section từ đầu đến hết các trang không chứa con trỏ chuột.

Bước 3:

 

Các bạn chọn Insert -> Page numbers -> Format page numbers.
Format page numbers
Xuất hiện hộp thoại Page Number Format, các bạn chọn kiểu đánh số trang trong Number format và chọn Start at là 1 hoặc giá trị bắt đầu bất kỳ các bạn muốn bắt đầu đánh dấu trang. Sau đó nhấn OK.

Bước 4:

Các bạn chọn Insert -> Header/Footer hoặc chọn Page number để đánh dấu trang, sau đó chọn kiểu đánh dấu trang. Ví dụ đánh dấu trang ở giữa phía dưới trang:

Bước 5:

Như vậy các bạn đã đánh số trang cả 2 section để xóa số trang ở section 1 các bạn cần ngắt liên kết giữa 2 section bằng cách nhấn bỏ màu vàng của Link to Previous trong phần Design của Header & Footer Tools.

 

Bước 6:

Sau khi đã ngắt 2 section các bạn nhấn vào Footer Section 1 và xóa số trang và kiểu đánh dấu trang và nhấn Close Header and Footer.
Như vậy Section 1 đã không còn số trang và số trang chỉ bắt đầu từ Section 2 (từ vị trí đặt con trỏ chuột).

Chú ý:

  • Bạn muốn chỉnh sửa văn bản thì đặt trỏ chuột vào văn bản rồi click đúp vào phần văn bản là được nhé.
  • Bạn muốn xóa số thứ tự trang hoặc Header và Footer thì chỉ cần xóa đi và click đúp vào phần văn bản là báo cáo của bạn sẽ không có Header, Footer và số trang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *