Cách đánh dấu trang trong word

Cách đánh dấu trang trong word: Với những văn bản dài trong Word thì đánh số trang là việc rất cần thiết giúp các bạn dễ tìm kiếm và sửa đổi văn bản hơn. Để đánh số trang lần lượt từ đầu đến cuối tài liệu thì hầu như ai cũng đã biết và đã sử dụng nhưng nhiều khi các bạn cần đánh dấu trang từ một vị trí bất kỳ nào đó trong văn bản Word mà không phải từ đầu các bạn chưa biết làm thế nào.

Đánh số trang bắt đầu từ trang đầu tiên trong văn bản Word.

Các bạn chọn Insert -> Page Number. Tại đây các bạn có các lựa chọn:

  • Top of Page: Đánh dấu trang ở trên đầu trang.
  • Bottom of Page: Đánh dấu trang ở cuối trang.
  • Page Margins: Đánh dấu trang bên lề trang.
  • Current Position: Đánh dấu trang tại vị trí đặt con trỏ chuột.

 Như vậy văn bản Word sẽ được tự động đánh số trang từ đầu đến cuối văn bản.

Đánh số trang từ một trang bất kỳ trong văn bản Word.

Cách đánh dấu trang trong word – Bước 1

Các bạn đặt con trỏ chuột vào đầu trang bất kỳ mà các bạn muốn bắt đầu đánh dấu trang.
Đặt trỏ chuột vào đầu trang

Cách đánh dấu trang trong word – Bước 2

Chọn Page Layout -> Breaks -> Next Page để tách văn bản thành 2 section khác nhau: 1 section từ vị trị con trỏ chuột đến hết văn bản và 1 section từ đầu đến hết các trang không chứa con trỏ chuột.
Next Page

Cách đánh dấu trang trong word – Bước 3

Các bạn chọn Insert -> Page numbers -> Format page numbers.


Xuất hiện hộp thoại Page Number Format, các bạn chọn kiểu đánh số trang trong Number format và chọn Start at là 1 hoặc giá trị bắt đầu bất kỳ các bạn muốn bắt đầu đánh dấu trang. Sau đó nhấn OK.

Cách đánh dấu trang trong word – Bước 4

Các bạn chọn Insert -> Header/Footer hoặc chọn Page number để đánh dấu trang, sau đó chọn kiểu đánh dấu trang.

Cách đánh dấu trang trong word – Bước 5

Như vậy các bạn đã đánh số trang cả 2 section để xóa số trang ở section 1 các bạn cần ngắt liên kết giữa 2 section bằng cách nhấn bỏ màu vàng của Link to Previous trong phần Design của Header & Footer Tools.

Cách đánh dấu trang trong word – Bước 6

Sau khi đã ngắt 2 section các bạn nhấn vào Footer Section 1 và xóa số trang và kiểu đánh dấu trang và nhấn Close Header and Footer.

Như vậy Section 1 đã không còn số trang và số trang chỉ bắt đầu từ Section 2 (từ vị trí đặt con trỏ chuột).
Như vậy các bạn đã biết cách đánh số trang trong Word bắt đầu từ trang đầu tiên hoặc bắt đầu từ một trang bất kỳ trong văn bản Word.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *