Cách chế tạo hàng rào trong minecraft

Cách chế tạo hàng rào trong minecraft: Hàng rào (fence) là loại hình khối đặc biệt trong Minecraft vì một vài công dụng cụ thể. Đầu tiên, hàng rào sẽ tự động gắn với hình khối khác trong trò chơi khi được đặt bên cạnh chúng, hoặc được sử dụng như cột trụ khi đứng một mình. Thứ hai, hàng rào cao một hình khối rưỡi, nghĩa là quái vật và động vật (ngoại trừ nhện) không thể nhảy qua. Chúng được làm từ gỗ hoặc gạch địa ngục (nether brick), và có thể được tạo ra hoặc tìm thấy trong cấu trúc tự nhiên.

Chế tạo Hàng rào Gỗ

 • Thu thập nguyên vật liệu.
 • Thu nhặt 1 khối gỗ (1 wood), 4 ván gỗ (4 wood planks), hoặc ít nhất 6 que gỗ (stick).
 • Đặt khối gỗ vào cửa sổ chế tạo (crafting window) và sau đó kéo ván gỗ vào kho đồ dùng (inventory).
 • Đặt ván gỗ vào khung chế tạo, đặt một nửa phía trên nửa kia.
 • Thu nhặt tất cả que gỗ.
 • Đặt 2 hàng que gỗ lên trên nhau.
 • Kéo hàng rào vừa tạo ra vào kho đồ dùng.

Chế tạo Hàng rào Gạch Địa ngục

 • Thu thập nguyên vật liệu.
 • Thu nhặt 24 khối đá địa ngục (netherrack) hoặc 6 khối gạch địa ngục.
 • Nấu chảy 24 khối đá địa ngục thành gạch địa ngục.
 • Đặt gạch địa ngục vào ô vuông 2×2 tại bàn chế tạo.
 • Đặt 2 hàng gạch địa ngục lên trên nhau.
 • Kéo hàng rào gạch địa ngục vừa chế tạo vào kho đồ dùng.

Cấu trúc Tự nhiên

 • Tìm ra Hầm mỏ Bỏ hoang (Abandoned Mineshaft).
 • Khai thác cột trụ để thu thập khối hàng rào gỗ.
 • Tìm kiếm một ngôi làng.
 • Khai thác hàng rào gỗ, chúng có thể là chân bàn hoặc được sử dụng trên nóc nhà.
  Tìm pháo đài địa ngục (nether fortress).
 • Khám phá ô cửa sổ hoặc cánh cổng được làm từ hàng rào gạch địa ngục.

Lời khuyên

 • Chế tạo hàng rào gạch địa ngục cần rất nhiều nguyên vật liệu, nhưng chúng có thể được tìm thấy trong pháo đài địa ngục, hoặc tường có thể được tìm kiếm như nguyên liệu xây dựng.
 • Hàng rào gỗ luôn giống nhau cho dù bạn có sử dụng gỗ gì để làm đi chăng nữa.

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết cách chế tạo hàng rào trong minecraft . Chúc các bạn thành công !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *