Options
Mục lục bài viết
 1. 1. Dấu gạch chân zíc zắc màu đỏ dưới dòng chữ
  1. Bước 1: Vào thẻ File -> Options.
  2. Bước 2: Chọn thẻ Proofing -> bỏ dấu tích trong mục Check Spelling as you type.
 • 2. Lỗi khi gõ chữ “i” chuyển thành chữ “I”
  1. Bước 1: Vào thẻ File -> Options.
  2. Bước 2: Vào thẻ Proofing -> AutoCorrects options.
  3. Bước 3: Gõ chữ i thường và tìm phía bên dưới nếu xuất hiện 1 chữ I hoa thì kích chọn -> nhấn Delete -> OK.
 • 3. Lỗi khoảng trong 1 chữ khi gõ tiếng Việt
  1. Bước 1: Vào thẻ File -> Options.
  2. Bước 2: Chọn thẻ Advanced -> Settings.
  3. Bước 3: Bỏ tích chọn trong mục Adjust sentence and word spacing automaticall -> OK.
 • 4. Chữ hoa đầu dòng là nguyên âm có dấu tiếng việt bị thụt xuống
  1. Bước 1: Vào thẻ File -> Options.
  2. Bước 2: Chọn thẻ Proofing -> AutoCorrect Options.
  3. Bước 3: Tại tab AutoCorrect bỏ tích chọn trong mục Correct TWo INitial CApitals -> OK.
 • 5. Chuyển đổi đơn vị từ Inch sang Cm để dễ thao tác
  1. Bước 1: Vào thẻ File -> Options.
  2. Bước 2: Chọn thẻ Advanced -> di chuyển chuột xuống phần Display trong mục Show measurements in units of bạn chọn Centimeters -> OK.
 • 6. Không chèn được số trang
  1. Bước 1: Vào thẻ File -> Options.
  2. Bước 2: Chọn thẻ Advanced -> Bỏ tích chọn trong mục Show fields codes instead of their values.
 • 7. Khi viết chữ tiếng việt bị lệch dấu trên kí tự chữ hoa
  1. Bước 1: Vào thẻ File -> Options.
  2. Bước 2: Chọn Proofing -> Autocorrect Options.
  3. Bước 3: Chọn tab AutoCorrect -> bỏ tích chọn trong mục Correct TWo INitial CApitals -> OK.
 • 8. Khi nhấn Enter xuống dòng xuất hiện số thứ tự đếm dòng
  1. Bước 1: Vào thẻ PAGE LAYOUT -> kích chọn mũi tên trong mục Page Setup.
  2. Bước 2: Chọn thẻ Layout -> Line Numbers.
  3. Bước 3: Hộp thoại xuất hiện bỏ tích chọn trong mục Add Line numbering -> OK.
 • 9. Nhấn phím tab nhưng xuất hiện dấu mũi tên
  1. Bước 1: Vào thẻ File -> Options.
  2. Bước 2: Chọn thẻ Display -> bỏ tích chọn trong mục Tab characters -> OK.
 • Có đôi lúc đang soạn thảo văn bản mà gặp những lỗi khó chịu thì thật là mất hứng phải không dưới đây tôi xin trình bày và cách khắc phục các lỗi thường gặp trong Microsoft word:

  1. Dấu gạch chân zíc zắc màu đỏ dưới dòng chữ

  Trường hợp bạn soạn thảo nhưng toàn bộ văn bản bị gạch chân, đây là do tính năng kiểm tra lỗi chính tả của Word đang được bật.

  Văn bản bị lỗi

  Bạn hãy thực hiện theo bước sau:

  Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

  Options

  Bước 2: Chọn thẻ Proofing -> bỏ dấu tích trong mục Check Spelling as you type.

  Check Spelling as you type

  2. Lỗi khi gõ chữ “i” chuyển thành chữ “I”

  Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

  Options

  Bước 2: Vào thẻ Proofing -> AutoCorrects options.

  AutoCorrects options

  Bước 3: Gõ chữ i thường và tìm phía bên dưới nếu xuất hiện 1 chữ I hoa thì kích chọn -> nhấn Delete -> OK.

  AutoCorrects

  3. Lỗi khoảng trong 1 chữ khi gõ tiếng Việt

  Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

  Options

  Bước 2: Chọn thẻ Advanced -> Settings.

  Settings

  Bước 3: Bỏ tích chọn trong mục Adjust sentence and word spacing automaticall -> OK.

  Adjust sentence and word spacing automaticall

  4. Chữ hoa đầu dòng là nguyên âm có dấu tiếng việt bị thụt xuống

  Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

  Options

  Bước 2: Chọn thẻ Proofing -> AutoCorrect Options.

  AutoCorrects options

  Bước 3: Tại tab AutoCorrect bỏ tích chọn trong mục Correct TWo INitial CApitals -> OK.

  Correct TWo INitial CApitals

  5. Chuyển đổi đơn vị từ Inch sang Cm để dễ thao tác

  Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

  Options

  Bước 2: Chọn thẻ Advanced -> di chuyển chuột xuống phần Display trong mục Show measurements in units of bạn chọn Centimeters -> OK.

  Show measurements in units of

  6. Không chèn được số trang

  Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

  Options

  Bước 2: Chọn thẻ Advanced -> Bỏ tích chọn trong mục Show fields codes instead of their values.

  Show fields codes instead of their values

  7. Khi viết chữ tiếng việt bị lệch dấu trên kí tự chữ hoa

  Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

  Options

  Bước 2: Chọn Proofing -> Autocorrect Options.

  AutoCorrects options

  Bước 3: Chọn tab AutoCorrect -> bỏ tích chọn trong mục Correct TWo INitial CApitals -> OK.

  Correct TWo INitial CApitals

  8. Khi nhấn Enter xuống dòng xuất hiện số thứ tự đếm dòng

  Bước 1: Vào thẻ PAGE LAYOUT -> kích chọn mũi tên trong mục Page Setup.

  PAGE LAYOUT

  Bước 2: Chọn thẻ Layout -> Line Numbers.

  Line Numbers

  Bước 3: Hộp thoại xuất hiện bỏ tích chọn trong mục Add Line numbering -> OK.

  Add Line numbering

  9. Nhấn phím tab nhưng xuất hiện dấu mũi tên

  Bước 1: Vào thẻ File -> Options.

  Options

  Bước 2: Chọn thẻ Display -> bỏ tích chọn trong mục Tab characters -> OK.

  OK

  Trên đây là một số lỗi hay gặp trong Word hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.
  Chúc các bạn thành công!

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *